Nyomtatás

Tájékoztatjuk Önöket, hogy 2021. január 1. napjától hatályba lép az egyes adótörvények
módosításáról szóló 2020. évi CXVIII. törvény, mely az önkormányzati adóztatás területét
érintő szabályozásokat tartalmazza.


2021. január elsejétől a gépjárműadóval kapcsolatos adóhatósági feladatokat az állami
adó-és vámhatóság látja el. 2021-től kezdődő időszakra járó adót az állami adó-és
vámhatóság számlájára kell megfizetni, az adó-és vámhatóság 2021-ben kiadandó
határozata szerint. Az év elején a NAV minden érintettnek határozatot küld a fizetendő
adóról, az aktuális fizetési határidőkről, és az új gépjárműadó-bevételi számláról. A
gépjárműadó első részletét 2021. április 15-éig, a második részletet 2021. szeptember 15-éig
kell befizetni a NAV gépjárműadó számlájára.
A 2021 előtti időszakra vonatkozóan megállapított gépjárműadó kötelezettség esetében még
az önkormányzati adóhatóság köteles eljárni, függetlenül attól, ha az adókötelezettséggel
kapcsolatos fizetési határidő 2021-re csúszik.
A gépjármű tulajdonosoknak és üzembetartóknak továbbra sem kell adatbejelentést tenni az
adóhatóság felé. Az önkormányzati adóhatóság 2021. január 15-ig adatot szolgáltat az állami
adó-és vámhatóság számára a nála 2020. december 31-én nyilvántartott adómentes gépjármű
forgalmi rendszámáról és a gépjármű üzembentartójának, tulajdonosának azonosító adatairól,
valamint a mentesség jogcíméről, így ezekről az adózóknak külön bejelentést nem kell
tenniük.
2021. január 1-jét követően új mentességekről (Gjt. 5.§.) vagy adókedvezményekről (Gjt.
8.§.), kizárólag az adózó bejelentéséből értesülhet az állami adó-és vámhatóság. Az
adózók bejelentési kötelezettsége csak azon esetekben szükséges, amelyekben az állami adó-
és vámhatóság nyilvántartásából a mentességre való jogosultság ténye nem állapítható meg.
A 2020. évi CXVIII. törvény rendelkezései a helyi iparűzési adóztatást is érinti. Az adózó
2021. január 1-jétől a helyi iparűzési adóról szóló adóbevallási kötelezettségét – ideértve
az adóbevallás kijavítását és az önellenőrzéssel való helyesbítést – és az adóelőlegről szóló
bevallási kötelezettségét kizárólag az állami adóhátósághoz elektronikus úton, az állami
adóhatóság által rendszeresített elektronikus nyomtatványon teljesítheti. Az e-
önkormányzat portál helyi iparűzési adó űrlapjai központilag visszavonásra kerülnek, igy
azok 2021. január 1. napjától nem lesznek elérhetőek a portálon.


Mátraterenye, 2021.01.06.


Urbányi Edina sk.
jegyző

Csatolmányok :
Fájl letöltése :tajekoztato202101.pdf[ ]34 kB