Elektronkus ügyintézés link

HIRDETMÉNY


Értesítem a lakosságot, hogy Mátraterenye Község Önkormányzatának Képviselő-testülete soron következő, nyílt ülését az alábbiak szerint tartja:


Az ülés ideje:            2021. július 14. (szerda) 16.00 óra
Az ülés helye:            Mátraterenye Községháza Tanácskozó terme
                / 3145. Mátraterenye, Kossuth út 178./

NAPIRENDI JAVASLAT


1.) Településképi rendelet módosítása
Előterjesztő: Urbányi Edina jegyző
2.) Magyar Falu Program keretében felajánlott ingatlanok önkormányzati tulajdonba kerülése
Előterjesztő: Gecse László polgármester
3.) Közvilágítás korszerűsítése
Előterjesztő: Gecse László polgármester
4.) Ingatlan ügyek:
4/1. ) A mátraterenyei 0136/11 hrsz-ú ingatlan hasznosítása
Előterjesztő: Pádár Andrea vezető-tanácsos
4/2.) A mátraterenyei 757 hrsz-ú ingatlan hasznosítása
Előterjesztő: Urbányi Edina jegyző
5.) A Nógrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Salgótarjáni Katasztrófavédelmi Kirendeltségének 2020. évi tevékenységéről szóló tájékoztató jóváhagyása
Előterjesztő: Gecse László polgármester
6.) Egyebek
7.) Javaslat 2021. évi címek és kitüntetések adományozásáról (Zárt ülés)


Mátraterenye, 2021. július 8.


A Képviselő-testület ülése – a 7.) napirend kivételével – nyilvános !

Mátraterenye, 2021. július 8.

                           Urbányi Edina sk.
           jegyző