Elektronkus ügyintézés link

Mátrai Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa
Elnökétől
3145. Mátraterenye, Kossuth út 178.


MEGHÍVÓA Mátrai Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa soron következő nyílt ülésére az alábbiak szerint kerül sor:

Az ülés helye:      Mátraterenye Községháza  (3145. Mátraterenye, Kossuth út 178. )

Az ülés időpontja:     2020. július 1. (szerda) 10:00 óra


Napirendi javaslat:

1.    Mátrai Önkormányzati Társulás 2019. évi költségvetésének III. számú módosítása
Előterjesztő: Gecse László elnök
2.    Mátrai Önkormányzati Társulás 2019. évi költségvetési beszámolójának jóváhagyása
Előterjesztő: Gecse László elnök
3.    A MÖT és a MÖT Óvodája belső ellenőrzés által végzett összefoglaló jelentésének jóváhagyása
Előterjesztő: Gecse László elnök
4.    Indítható óvodai csoportok és csoportlétszámok meghatározása
Előterjesztő: Gecse László elnök
5.    Egyebek
5/1. Tájékoztató a veszélyhelyzet kihirdetése és megszüntetése közötti időszak intézkedéseiről
Előterjesztő: Gecse László elnök

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               Kérem az ülésen pontosan megjelenni szíveskedjen!

Mátraterenye, 2020. június 25.

Tisztelettel:

                                                                                                                                                                     Gecse László sk.
                                                                                                                                                                      Társulási Tanács Elnöke