Elektronkus ügyintézés link

HIRDETMÉNY


Értesítem a lakosságot, hogy Mátraterenye Község Önkormányzatának Képviselő-testülete soron következő, nyílt ülését az alábbiak szerint tartja:

Az ülés ideje:            2020. október 21. (szerda) 16.00 óra
Az ülés helye:            Mátraterenye Községháza Tanácskozó terme
                / 3145. Mátraterenye, Kossuth út 178./

NAPIRENDI JAVASLAT


1.)    Mátraterenye Község Helyi Építési Szabályzatának jóváhagyásáról szóló 2/2005. (II.15.) önkormányzati rendeletének módosítása
Előterjesztő: Gecse László polgármester

2.)    Mátraterenye Község Önkormányzata Településszerkezeti Tervének módosítása
Előterjesztő: Gecse László polgármester

3.)    Belső ellenőrzési jelentés jóváhagyása
Előterjesztő: Gecse László polgármester

4.)    Egyéb időszerű feladatok


A képviselő-testület munkáját 17.00 órától – Mátraterenye IKSZT nagytermében (3145. Mátraterenye, Kossuth út 178.)  közmeghallgatás keretében folytatja.

A Képviselő-testület ülése és a közmeghallgatás  nyilvános!

Mátraterenye, 2020. október 15.

    Urbányi Edina sk.
jegyző