Elektronkus ügyintézés link

Mátraterenye Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

11/2020. (IX. 30.) önkormányzati rendelete

a 2020/2021. évi szociális célú tüzelőanyag juttatásról

 TÁJÉKOZTATÁS

SZOCIÁLIS CÉLÚ TÜZELŐANYAG TÁMOGATÁSRÓL


Mátraterenye Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2020. szeptember 28-i ülésén megalkotta a


11/2020. ( IX. 30.) önkormányzati rendeletét a 2020/2021. évi szociális célú tüzelőanyag juttatásról,


mely rendelet 2020. október 1. napjától hatályba lépett és a rászorultsági feltételeket az alábbiak szerint határozza meg:

Rászorultsági feltételek
2.§

(1) Támogatás nyújtható annak a háztartásnak, ahol az igénylő, vagy a házastárs, illetve a háztartás valamely tagja
a.) aktív korúak ellátása-,
b.) idős korúak járadéka-,
valamelyikére jogosult, vagy
c.) lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viselésével kapcsolatos települési támogatásban részesül vagy
d.) a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló törvényben szabályozott rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermeket, gyermekeket nevel,
e.) tartósan közfoglalkoztatotti jogviszonyból származó jövedelemből él,
f.) az a személy, aki gyermekek otthongondozási díjában részesül,
g.) a téli tüzelő beszerzését egyéb okból, jövedelmi helyzete miatt nem tudja segítség nélkül megoldani, feltéve, hogy a kérelmező háztartásában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 300 %-át, (jelenleg 85.500 Ft). Ez a jövedelem határ vonatkozik az egyedül élő, egy személyes háztartásra is.”


A rendelethez kapcsolódó kérelem nyomtatványon a szociális tüzelőanyag igénylés 2020. november 2. -2020. november 13. közötti időszakban nyújtható be az Önkormányzat hivatalában.
A határidő jogvesztő, a november 13. után beérkező kérelmek elbírálására lehetőség nincs !

Mátraterenye, 2020. november 2.

 Gecse László sk.
polgármester

Csatolmányok :
Fájl letöltése :11-2020. Rendelet -JÓÓ-1.pdf[ ]249 kB