Elektronkus ügyintézés link

TÁJÉKOZTATÓ 

Tisztelt kút tulajdonosok, kút használók! 

 

Az engedély nélkül létesített ásott vagy fúrt kutak tulajdonosainak 2023. december 31-ig kell kérelmezni a tulajdonukban álló kút fennmaradási, vagy megszüntetési engedélyezési eljárását. Amennyiben a tulajdonos fenti határidőig nem kérelmezi az eljárást, úgy vízgazdálkodási bírságot kell fizetnie. 

 Az engedélyezési eljárás mentes az illeték- és díjfizetési kötelezettség alól. A kútra az ingatlan tulajdonosának az üzemeltetési vagy fennmaradási engedélyt akkor is meg kell szereznie, ha úgy nyilatkozik, hogy a kutat nem használja (ez alól a kút lefedése sem jelent                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             kivételt). Amíg a vízilétesítmény létezik (nem történik meg a szakszerű eltömedékelés), addig a fennmaradási engedélyezési eljárást le kell folytatni. Amennyiben a szakszerű megszüntetés mellett dönt az üzemeltető, ehhez is a települési önkormányzat jegyzőjének - a megszüntetés elvégzése előtt kiadott - engedélye szükséges.  

Változatlanul – a kivitelezés megkezdését megelőzően beszerzett – vízjogi engedélyhez kötött a háztartási vízigény (pl. locsolás) kielégítését szolgáló ásott vagy fúrt kutak létesítése, majd a létesítés befejezése után azok üzemeltetése (használatba vétele) is. Az engedélyezés szintén a települési önkormányzat jegyzőjének hatáskörébe tartozik.  A vízjogi fennmaradási és üzemeltetési engedély kérelemhez az alábbi dokumentumok benyújtása szükséges: 

 - tulajdonos(ok) hozzájáruló nyilatkozata, amennyiben más a létesítő/kérelmező személye,  

- az ingatlan igénybevételére, használatára vonatkozó szerződés, amennyiben az üzemeltető nem az ingatlan tulajdonosa,  

- a közmű üzemeltetőjének hozzájárulása, ha a vízi létesítmény közműveket is érint,  

- a 41/2017. (XII. 29.) BM rendelet 2. számú melléklet II. pontja szerinti dokumentáció (a honlapon megtalálható űrlap + helyszíni fényképek a kútról).  

Ásott kút esetén az űrlap ’Nyilatkozat’ bekezdését csak a tulajdonosnak/kérelmezőnek kell aláírnia. Fúrt kút esetén az űrlapon a kérelmezőn kívül egy erre jogosultsággal rendelkező szakembernek is nyilatkoznia kell, és a nyilatkozatot aláírásával kell igazolnia. 

 

Kérelem és tájékoztató letölthető az önkormányzat honlapjáról (www.matraterenye.hu) vagy kérhető az Önkormányzat Hivatalában (3145. Mátraterenye, Kossuth út 178.). 

Mátraterenye, 2023. 03. 23.   

Urbányi Edina sk. 

jegyző

Csatolmányok :
Fájl letöltése :Rövid tájékoztató.pdf[ ]147 kB
Fájl letöltése :Kérelem.pdf[ ]146 kB