Elektronkus ügyintézés link

KÖZLEMÉNY

A Mátrai Önkormányzati Társulás rendkívüli társulási ülésén a 4/2020. (III.14.) MÖT sz. határozatával a következő döntést hozta:

„ A Mátrai Önkormányzati Társulás fenntartásában működő Óvodák :

3145. Mátraterenye, Kossuth út 180. Szivárvány Óvoda és

3143. Mátranovák, Bányász út 2. Fülesmackó Tagóvoda

2020. március 17. napjától határozatlan ideig ZÁRVA tart.”

 

A gyermekétkeztetéssel kapcsolatban az alábbiakról tájékoztatjuk az érintetteket.

Mind az óvodai, mind az iskolai gyermekétkeztetés biztosítása a szünidei gyermekétkeztetés kapcsán megszokott rendben történik – óvodások esetében március 17-től, iskolások esetében március 16-tól-  az alábbi osztóhelyeken:

 

Mátraterenye: Jánosakna településrész  József Attila út 5. Közösségi ház

                          Homokterenye településrész Kossuth út 178. IKSZT

                          Nádújfalu településrész Kossuth út 325. Művelődési ház

 

Mátranovák:   Petőfi út 1. Művelődési ház

kizárólag naponta 11.00-12.00 óra között.

Alapesetben az étkeztetés biztosítására a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosultak számára van lehetőség.

A térítési díj fizetésre kötelezetteknek is biztosítható az étkezés előzetes igénybejelentés alapján. A térítési díj fizetésére kötelezett étkezők jelezzék az adott intézményvezetők felé étkezési igényüket.

A veszélyhelyzetre tekintettel kérjük folyamatosan kövessék a koronavirus.gov.hu kormányzati portált, illetve az önkormányzatok hivatalos honlapjain megjelenő hirdetményeket.

Mátraterenye, 2020. március 14.           Gecse László sk.

Mátrai Önkormányzati Társulás

                                                                                                       elnöke