Elektronkus ügyintézés link

Mátraterenyei Közös Önkormányzati Hivatal

3145 Mátraterenye Kossuth út 178.

Tel.: 32-362-169, Fax: 362-305, e-mail:Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.


Tisztelt Lakosok !Az egyes egyetemes szolgáltatási árszabások meghatározásáról szóló 259/2022. (VII. 21.) Korm. rendelet 2023. január 10-i hatállyal módosult.

A módosítás következtében jegyzői hatáskörben, az ingatlan rendeltetési egységek számáról - 8 napon belül - kiadott hatósági bizonyítvány alapján a többgenerációs együtt élő családok kedvezményesen vehetik igénybe a többlet gázfogyasztást, amennyiben az ingatlanban egy mérőóra van felszerelve, de az adott címen több rendeltetési egység található.A módosítás értelmében 2023. január 10-től a kérelmezett ingatlan esetében a következő feltételeknek kell megfelelni:

- az ingatlan társasháznak, lakásszövetkezetnek nem minősülő ingatlan

- az ingatlanon belül több, de legfeljebb négy – tehát 2-4 - önálló, országos településrendezési és építési követelményekről szóló 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet (OTÉK) 105. §-a szerinti lakás rendeltetési egység (a továbbiakban: lakás rendeltetési egység) található.


A módosítás értelmében január 10-től a kérelmezett ingatlan esetében már nem kell figyelembe venni:


„a) az OTÉK 1. számú melléklet 95. pontjában foglalt, az önálló rendeltetési egységek önálló bejáratára, valamint

b) egy lakások műszaki megosztására

vonatkozó követelményeket, ha a lakások az OTÉK 105. §-ában foglalt egyéb követelményeknek eleget tesznek”

Az OTÉK 105. § -a alapján lakás:

105. § * (1) A lakás olyan huzamos tartózkodás céljára szolgáló önálló rendeltetési egység, melynek lakóhelyiségeit (lakószoba, étkező stb.), főzőhelyiségeit (konyha, főzőfülke), egészségügyi helyiségeit (fürdőszoba, mosdó, zuhanyozó, WC), közlekedő helyiségeit (előszoba, előtér, belépő, szélfogó, közlekedő, folyosó) és tároló helyiségeit (kamra, gardrób, lomkamra, háztartási helyiség stb.) úgy kell kialakítani, hogy azok együttesen tegyék lehetővé

a) a pihenést (az alvást) és az otthoni tevékenységek folytatását,

b) a főzést, mosogatást és az étkezést,

c) a tisztálkodást, a mosást, az illemhely-használatot,

d) az életvitelhez szükséges anyagok és tárgyak tárolását tervezési program szerint (pl. élelmiszer-tárolás, hűtőszekrény elhelyezési lehetősége, mosás céljára szolgáló berendezés, ruhanemű, lakáskarbantartás eszközeinek, egyéb szerszámoknak és sporteszközöknek az elhelyezése).

(2) A lakószoba a lakás minden olyan közvetlen természetes megvilágítású és szellőzésű, fűthető, huzamos tartózkodás céljára szolgáló, legalább 8 m2 hasznos alapterületű helyisége,

amely lehetővé teszi az (1) bekezdés a) pontja szerinti tevékenységek folytatását - kivéve a jövedelemszerzést szolgáló munkavégzést - és az azokhoz kapcsolódó berendezések elhelyezését. (3) * A 30 m2-t meghaladó hasznos alapterületű lakás legalább egy lakószobája hasznos alapterületének legalább 16 m2-nek kell lennie. Ebbe és a lakószoba (2) bekezdés szerinti alapterületébe nem számítható be a főző és az étkező funkció céljára is szolgáló helyiség, helyiségrész hasznos alapterülete, amennyiben az a lakószoba légterével közös.

(4) A lakásnak fűthetőnek kell lennie, lehetőleg minden helyiségben a rendeltetésének megfelelő szellőzést, természetes megvilágítást biztosítani kell.”

A hatósági bizonyítványt a lakossági fogyasztó nyújtja be az egyetemes szolgáltató részére.

Ezért célszerű a hatósági bizonyítványt annak kérelmeznie, aki az egyetemes szolgáltatóval szerződéses jogviszonyban áll. ( akinek a nevére a földgáz számla szól ! )Felhívnánk azonban a figyelmet arra, hogy, a jogszabály alapján:

„ha az egyetemes szolgáltató azt észleli, hogy az ingatlan lakás rendeltetési egységeinek száma nem egyezik meg a hatósági bizonyítványban foglaltakkal, ezt hatósági ellenőrzés lefolytatása érdekében az eljáró hatóság felé jelzi.”


„ha ez az eljárás azzal az eredménnyel zárul, hogy a hatósági bizonyítványban foglaltnál kisebb számú, ténylegesen kialakult lakás rendeltetési egység található az ingatlanon belül, az egyetemes szolgáltató megállapítja, hogy a felhasználó jogosulatlanul vette igénybe a kedvezményes többletmennyiséget a bejelentett és a tényleges lakás rendeltetési egységek különbözete vonatkozásában. Ebben az esetben a jogosulatlanul igénybe vett kedvezménnyel elszámolt földgáz mennyiséget a jogszabály 5. § (2) bekezdése szerinti versenypiaci költségeket tükröző ár másfélszeresének megfelelő egységáron kell a felhasználóval elszámolni.”

A hatósági bizonyítványhoz külön kérelem-nyomtatvány a Mátraterenyei Közös Önkormányzati Hivatal törzshivatalánál és kirendeltségénél igényelhető.

Mátraterenye, 2023. 01. 19.

Urbányi Edina sk.

jegyző

H I R D E T M É N Y

 

Tájékoztatjuk Tisztelt Ügyfeleinket, hogy a

Nógrád Megyei Kormányhivatal Bátonyterenyei Járási Hivatal Hatósági és Gyámügyi Osztályának

(3070 Bátonyterenye, Városház út 2. )

 

ügyfélfogadási rendje 2022. december 5-étől – tervezetten – 2023. március 17-ig az alábbi szerint biztosított:

 

HIRDETMÉNY

 

Tájékoztatjuk a település lakosságát, hogy Mátraterenye Roma Nemzetiségi Önkormányzatának Képviselő-testülete soron következő, nyílt ülését az alábbiak szerint tartja:

Az ülés ideje:                          2022. december 5. (hétfő)  9.00 óra

Az ülés helye:                          Mátraterenye Községháza

                                               (3145. Mátraterenye, Kossuth út 178.)

NAPIRENDI JAVASLAT

 

 1. Mátraterenye Roma Nemzetiségi Önkormányzat „2021. évi belső ellenőrzési jelentésének” jóváhagyása

Előterjesztő: Urbányi Edina jegyző

 

 1. Mátraterenye Roma Nemzetiségi Önkormányzat „2023. évi belső ellenőrzési tervének” jóváhagyása

Előterjesztő: Urbányi Edina jegyző

 

 1. Pályázat benyújtása a Társadalmi Esélyteremtési Főigazgatóság által kiírt ROMA-NEMZ-TAB-23. sz. pályázatra

Előterjesztő: Csikós Árpád elnök

 

 1. Pályázat benyújtása a Társadalmi Esélyteremtési Főigazgatóság által kiírt ROMA-NEMZ-KUL-23 sz. pályázatra

Előterjesztő: Csikós Árpád elnök

 

 1. Együttműködési megállapodás a Mátraterenyei Szalmaszál Egyesülettel a ROMA-NEMZ-TAB 23 sz. pályázat benyújtására

Előterjesztő: Csikós Árpád elnök

 

 1. Együttműködési megállapodás a Mátraterenyei Szalmaszál Egyesülettel a ROMA-NEMZ-KUL-23 sz. pályázat benyújtására

Előterjesztő: Csikós Árpád elnök

 

 1. Mikulás-Karácsonyi program

Előterjesztő: Csikós Árpád elnök

 

 1. Egyéb időszerű feladatok
 2. Képviselői köztartozásmentes adózói adatbázis ügye (ZÁRT ÜLÉS)

Előterjesztő: Csikós Árpád elnök

 

Mátraterenye, 2022. szeptember 15.

 

Mátraterenye Roma Nemzetiségi Önkormányzata

Mátrai Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa

Elnökétől

3145. Mátraterenye, Kossuth út 178.

 

 

MEGHÍVÓ

 

 

A Mátrai Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa soron következő nyílt ülését összehívom, amelyre ezúttal meghívom.

 

Az ülés helye: Mátraterenye Községháza (3145. Mátraterenye, Kossuth út 178. )

 

Az ülés időpontja: 2022. december 2. (péntek) 8.30 óra

 

Napirendi javaslat:

1. Mátrai Önkormányzati Társulás 2022. évi költségvetésének I. sz. módosítása

Előterjesztő: Gecse László elnök

 

2. Mátrai Önkormányzati Társulás „2021. évi belső ellenőrzési jelentésének” jóváhagyása

Előterjesztő: Gecse László elnök

 

3. Mátrai Önkormányzati Társulás Óvodája és Bölcsődéje „2021. évi belső ellenőrzési jelentésének” jóváhagyása

Előterjesztő: Gecse László elnök

 

4. Mátrai Önkormányzati Társulás 2023. évi belső ellenőrzési tervének jóváhagyása

Előterjesztő: Gecse László elnök

 

5. Mátrai Önkormányzati Társulás Óvodája és Bölcsődéje 2023. évi belső ellenőrzési tervének jóváhagyása

Előterjesztő: Gecse László elnök

 

6. Belső ellenőrzési feladatok ellátására vonatkozó vállalkozási szerződés jóváhagyása

Előterjesztő: Gecse László elnök

 

7. Egyéb időszerű feladatok

 

 

Mátraterenye, 2022. november 24.

 

Tisztelettel:

 

Gecse László sk.

Társulási Tanács Elnöke

Mátraterenyei

Közös Önkormányzati Hivatal 3145. Mátraterenye, Kossuth út 178.

MT/4y.5..-?..?^.../2022.

 

HIRDETMÉNY

 

Mátraterenye Község Önkormányzat Képviselő-testületének

9/2022. (XI.29.) önkormányzati rendelete
a közterületi térfigyelő kamerarendszerről

és a

10/2022. (XI.29.) önkormányzati rendelete-

a közösségi együttélés alapvető szabályairól és azok megsértésének
jogkövetkezményeiről

SZÓLÓ RENDELETÉIT

 

Kihirdetem.

 

A rendelet teljes szövege az Önkormányzat Hivatalának helyiségében (Mátraterenye, Kossuth út 178.) vagy a www.matraterenve.hu weboldalon megtekinthető.

 

Mátraterenye, 2022. november 29.

 

 

 

 

Urbányi Edina

jegyző

 

 

 

 

 

HIRDETMÉNY

 

Értesítem a lakosságot, hogy Mátraterenye Község Önkormányzatának Képviselő-testülete következő soros, nyílt ülését az alábbiak szerint tartja:

 

Az ülés ideje:                         2022. november 28. (hétfő) 16.30 óra

Az ülés helye:                        Mátraterenye Községháza Tanácskozó terme

                                               / 3145. Mátraterenye, Kossuth út 178./

 

NAPIRENDI JAVASLAT

 

 1. A közterületi térfigyelő kamerarendszerről szóló rendelet elfogadása

Előterjesztő: Gecse László polgármester

 1. Közösségi együttélés alapvető szabályairól és azok megsértésének jogkövetkezményeiről szóló rendelet elfogadása

Előterjesztő: Gecse László polgármester

 1. Folyószámlahitel

Előterjesztő: Gecse László polgármester

 1. Mátraterenyei Közös Önkormányzati Hivatal „2021. évi belső ellenőrzési jelentésének” jóváhagyása

Előterjesztő: Urbányi Edina jegyző

 1. Mátraterenye Község Önkormányzat „2021. évi belső ellenőrzési jelentésének” jóváhagyása

Előterjesztő: Urbányi Edina jegyző

 1. Mátraterenyei Közös Önkormányzati Hivatal 2023. évi belső ellenőrzési tervének jóváhagyása

Előterjesztő: Urbányi Edina jegyző

 1. Mátraterenye Község Önkormányzat 2023. évi belső ellenőrzési tervének jóváhagyása

Előterjesztő: Urbányi Edina jegyző

 1. Egyéb időszerű feladatok

A Képviselő-testület ülése nyilvános !

 

Mátraterenye, 2022. november 23.

 

 

                                                                                            Urbányi Edina sk.

                                                                                                   jegyző

   

HASZNOS TÉLI TUDNIVALÓK

Hogyan védjük az ivóvízmérőinket és a vízvezetékeinket a fagykárok ellen?

A fagyok beköszöntével érdemes idejében megtennünk a szükséges óvintézkedéseket, hogy elkerüljük a hideg hatására bekövetkező ivóvízmérő-meghibásodás helyreállításának, illetve a vízelfolyás miatt jelentkező magasabb vízdíjszámlának a költségeit.

Az ÉRV. Zrt. felhívja a figyelmet a vízvezetékek és az ivóvízmérők fagy elleni védelmének fontosságára, amely a belső hálózaton a felhasználók feladata. A megrongálódott ivóvízmérő javításának, pótlásának teljes költségét a felhasználó köteles a szolgáltatónak megtéríteni. Fokozott elővigyázatossággal a károk és a bosszúságok elkerülhetők.

Rendszeresen vizsgáljuk meg, hogy nincs-e víz az aknában, ellenőrizzük az aknafedlap illeszkedését, megfelelő zárását. Ügyeljünk rá, hogy ha az ivóvízmérő-akna fedele zsanéros, mindig lehajtott állapotban legyen. A helytelenül visszarakott aknafedlap balesetveszélyes, valamint a beáramló hideg levegő az ivóvízmérő elfagyását okozhatja.

A fedlap belső felületét az akna nyílásánál megfelelő szigeteléssel (pl.: hungarocellel) lássuk el, a szigetelés az akna mennyezetére is javasolt.

Az ivóvízmérö műanyag fedelét tartsuk lehajtott állapotban az elfagyás elkerülése érdekében. Ha az ivóvízmérö, illetve a csövek a talajszinttöl egy méternél kisebb távolságra vannak, ajánlatos külön hőszigetelésről gondoskodnunk.

A hó szintén védelmet nyújt, ezért csak az ivóvízmérő-leolvasás, ellenőrzés előtt célszerű az aknáról ellapátolni a havat.

Nem csak az aknákban, hanem a pincékben is ki vannak téve a fagyveszélynek az ivóvízmérők. Ebben az esetben mindenképp ügyeljünk arra, hogy a téli hónapokra bezárjuk az áblakokat, illetve ahol kell, kicseréljük a törött üveget.

A lakótelepi házakban az épület összes vízfogyasztását mérő szerkezetet legtöbbször a közműalagút és a folyosó mellett kialakított tároló helyiségben szerelik fel. Az ivóvízmérö fagy elleni védelme a lakóközösség feladata. Az épületen belüli vezetékek, illetve szerelvények esetében győződjünk meg a helyiség nyílászáróinak épségéről.

Ha a falban levő vezetékben keletkezett a hideg hatására jégdugó, nem folyik a víz a csapból, mivel az elzárja a víz útját. Ha a csövet nem repesztette szét a jég, házilag is orvosolni lehet a problémát. Ilyenkor a helyiség folyamatos felfűtése jelenti a megoldást.

A lakatlan ingatlanoknál vagy a falakon kívül lévő, illetve nem kellően szigeteit vízvezetékek, kerti csapok esetén az ivóvízmérö és a felhasználói vízhálózat víztelenítését feltétlenül el kell végeznünk. A víztelenítéskor ügyeljünk a víztelenítendő csőszakasz előtti elzáró szerelvény cseppmentes elzárására, és erről minden esetben győződjünk meg, ellenkező esetben egész télen szivároghat a víz.

Tavasszal, a tartós fagyok elmúltával mindenképp célszerű alaposabban megvizsgálnunk az ivóvízmérő-akna állapotát, különösen a hétvégi házakban. A kerti csapokat csak akkor ajánlatos majd üzembe helyezni, amikor már nem várhatóak fagyos éjszakák, hiszen a hideg jelentősen károsíthatja a szerkezeteket.                                                                    *

Az ÉRV. Zrt. szakemberei gyors és egyszerű technikát javasolnak az állapotellenőrzésre és a hálózat tesztelésére: zárjuk el gondosan valamennyi vízvételi hely kifolyószerelvényét és nézzük meg a vízmérőt. Ha a legkisebb csillagkerék mégis folyamatosan pörög, valahol szivárgás lehet a hálózaton, ezért érdemes szakemberrel átnézetni a rendszert. Keressük meg a baj forrását és javíttassuk meg a hibás szerelvényt vagy vezetéket, emellett ajánlatos legalább havonta egy alkalommal ellenőriznünk a hálózatot és a vízmérőt. Probléma esetén munkatársaink készséggel állnak rendelkezésre a nap 24 órájában ingyenesen hívható telefonszámon (06-80-22-42-42/ 1-es mellék), vagy e-mailen (diszpecser(3>ervzrt.hu).

KÖSZÖNJÜK FELHASZNÁLÓINK EGYÜTTMŰKÖDÉSÉT! TISZTELETTEL: ÉRV. ZRT.

HASZNOS TÉLI TUDNIVALÓK

A TELEPÜLÉSI KÖZKIFOLYÓK HELYES HASZNÁLATA TÉLEN

A fagyok beköszöntével az ÉRV. Északmagyarországi Regionális Vízművek Zártkörűen Működő Részvénytársaság az alábbi hasznos tanácsokkal szolgál a közkifolyók helyes téli használatával kapcsolatban.

 • A vízvételezés során legalább 1 vödör vizet (7-10 liter) szükséges kiengedni ahhoz, hogy utána az ürítő rendszer vízteleníteni tudja a közkifolyót. Ha legalább ennyi vizet nem engedünk ki, akkor a víztelenítés nem történik meg, és elfagyhat a rendszer.
 • Tilos a közkifolyóval „játszani”, azaz egy kicsit megnyitni, úgy, hogy a víz bár megindul, de nem folyik ki! Ha a nyomókart lenyomjuk, minden esetben ki kell engedni a fent jelzett mennyiséget, hogy az elfagyás ne következzen be.
 • Ha a közkifolyó elfagyott, tilos azt tűzzel, gázlánggal, egyéb módon kiolvasztani! Ez további károkat okozhat, ami megnehezítheti, késleltetheti a javítását.
 • Tilos a közkifolyóra tömlőt csatlakoztatni, illetve tömlőn keresztül tölteni kannákat, edényeket, mert így az ivóvízhálózat elfertőződhet!
 • Ha rendellenességet észlel a közkifolyó működését illetően, kérjük, jelezze az alábbi elérhetőségeken:

 

Társaságunk teljes szolgáltatási területére vonatkozóan: Központi diszpécserszolgálat (0-24 óra): + (80) 22-42-42; + (48) 81-42-42.

 

MINDANNYIUNK KÖZÖS ÉRDEKE A TELEPÜLÉSI KÖZKIFOLYÓK
RENDELTETÉSNEK MEGFELELŐ HASZNÁLATA A TÉLI IDŐSZAKBAN IS.
KÖSZÖNJÜK FELHASZNÁLÓINK EGYÜTTMŰKÖDÉSÉT! ÉRV. ZRT.

Hirdetmény!!! 

 

A gyermekvédelmi kedvezményre jogosultak részére járó pénzbeli juttatás kifizetésére 2022. november 24-én (csütörtökön) kerül sor az Önkormányzati Hivatal épületében 13:00 és 15:00 között. 

Aki nem tudja a fent megjelölt időpontban átvenni a juttatást az pénztári nyitvatartási időben(hétfő, szerda) megteheti. 

 

 Mátraterenye, 2022. november 21. 

 

 

Gecse László 

    polgármester