Elektronkus ügyintézés link

TÁJÉKOZTATÁS
MEGSZŰNIK AZ AVAR ÉS KERTI HULLADÉKOK ÉGETÉSÉNEK LEHETŐSÉGE !


Tisztelt Mátraterenyei Lakosok!


Tájékoztatjuk a Tisztelt mátraterenyei Lakosságot, hogy 2021. január 01-től jelentősen megváltoznak az avar és kerti hulladék égetésére vonatkozó rendelkezések.

Az elfogadott törvénymódosítás alapján 2021. januártól országos szinten TILOS lesz az avar és a kerti hulladék égetése, és az a lehetőség is megszűnik, hogy az önkormányzatok rendeletben szabályozhatják az avarégetést – így általánossá válik a levegő védelméről szóló kormányrendelet alapján a kerti hulladék égetésének tilalma az egész országban 2021. január 1-jétől.

A környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 48. § (4) bekezdés b) pontja 2021. január 1-től hatályát veszti, ezáltal a települési önkormányzatok helyi rendeletben sem adhatnak lehetőséget avar és kerti hulladék égetésére.

Kérjük a Lakosságot a levegő védelme érdekében hozott intézkedés betartására, mely szerint a fenti határidőt követően megszűnik az avar és kerti hulladékok égetésének lehetősége!

Az érvényben lévő szabályozás ezzel egyidejűleg úgy alakul, hogy Mátraterenye Község  Önkormányzat Képviselő-testületének a helyi környezet védelméről szóló 9/2004. (VII.19.) számú önkormányzati rendeletében az avar és kerti hulladékok égetésének szabálya a fenti időponttól kivezetésre kerül.

A fenti jogszabályi rendelkezések megszegőivel szemben az elsőfokú tűzvédelmi hatóság a tűzvédelmi hatósági feladatokat ellátó szervezetekről, a tűzvédelmi bírságról és a tűzvédelemmel foglalkozók kötelező élet- és balesetbiztosításáról szóló 259/2011. (XII. 7.) Korm. rendelet alapján tűzvédelmi bírságot szabhat ki.

2021. január 1-jétől a kerti hulladék megsemmisítésére a komposztálást ajánlják a szakemberek.


Mátraterenye, 2020. november 19.

Urbányi Edina sk.
jegyző