Elektronkus ügyintézés link

Tájékoztatjuk Önöket, hogy 2021. január 1. napjától hatályba lép az egyes adótörvények
módosításáról szóló 2020. évi CXVIII. törvény, mely az önkormányzati adóztatás területét
érintő szabályozásokat tartalmazza.


2021. január elsejétől a gépjárműadóval kapcsolatos adóhatósági feladatokat az állami
adó-és vámhatóság látja el. 2021-től kezdődő időszakra járó adót az állami adó-és
vámhatóság számlájára kell megfizetni, az adó-és vámhatóság 2021-ben kiadandó
határozata szerint. Az év elején a NAV minden érintettnek határozatot küld a fizetendő
adóról, az aktuális fizetési határidőkről, és az új gépjárműadó-bevételi számláról. A
gépjárműadó első részletét 2021. április 15-éig, a második részletet 2021. szeptember 15-éig
kell befizetni a NAV gépjárműadó számlájára.
A 2021 előtti időszakra vonatkozóan megállapított gépjárműadó kötelezettség esetében még
az önkormányzati adóhatóság köteles eljárni, függetlenül attól, ha az adókötelezettséggel
kapcsolatos fizetési határidő 2021-re csúszik.
A gépjármű tulajdonosoknak és üzembetartóknak továbbra sem kell adatbejelentést tenni az
adóhatóság felé. Az önkormányzati adóhatóság 2021. január 15-ig adatot szolgáltat az állami
adó-és vámhatóság számára a nála 2020. december 31-én nyilvántartott adómentes gépjármű
forgalmi rendszámáról és a gépjármű üzembentartójának, tulajdonosának azonosító adatairól,
valamint a mentesség jogcíméről, így ezekről az adózóknak külön bejelentést nem kell
tenniük.
2021. január 1-jét követően új mentességekről (Gjt. 5.§.) vagy adókedvezményekről (Gjt.
8.§.), kizárólag az adózó bejelentéséből értesülhet az állami adó-és vámhatóság. Az
adózók bejelentési kötelezettsége csak azon esetekben szükséges, amelyekben az állami adó-
és vámhatóság nyilvántartásából a mentességre való jogosultság ténye nem állapítható meg.
A 2020. évi CXVIII. törvény rendelkezései a helyi iparűzési adóztatást is érinti. Az adózó
2021. január 1-jétől a helyi iparűzési adóról szóló adóbevallási kötelezettségét – ideértve
az adóbevallás kijavítását és az önellenőrzéssel való helyesbítést – és az adóelőlegről szóló
bevallási kötelezettségét kizárólag az állami adóhátósághoz elektronikus úton, az állami
adóhatóság által rendszeresített elektronikus nyomtatványon teljesítheti. Az e-
önkormányzat portál helyi iparűzési adó űrlapjai központilag visszavonásra kerülnek, igy
azok 2021. január 1. napjától nem lesznek elérhetőek a portálon.


Mátraterenye, 2021.01.06.


Urbányi Edina sk.
jegyző

Csatolmányok :
Fájl letöltése :tajekoztato202101.pdf[ ]34 kB