Elektronkus ügyintézés link

Hirdetmény

Értesítem a lakosságot, hogy Mátraterenye Község Önkormányzatának Képviselő-testülete soron következő, nyílt ülését az alábbiak szerint tartja: 

Az ülés ideje:                         2020. március 25. (szerda) 16.00 óra

Az ülés helye:                        Mátraterenye Községháza Tanácskozó terme

                                               / 3145. Mátraterenye, Kossuth út 178./

 

 NAPIRENDI JAVASLAT

 

Mátraterenyei Közös Önkormányzati Hivatal 2020. évi költségvetésének módosítása

Előterjesztő: Urbányi Edina jegyző

 

Mátraterenye Község Önkormányzata 2020. évi költségvetésének módosítása

Előterjesztő: Gecse László polgármester

 

Mátraterenye Önkormányzat 2020. évi közbeszerzési tervének elfogadása

Előterjesztő: Gecse László polgármester

 

A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó helyi közszolgáltatásról szóló rendelet elfogadása

Előterjesztő: Urbányi Edina jegyző

 

 Mátrai Önkormányzati Társulás társulási megállapodásának módosítása

Előterjesztő: Gecse László polgármester

 

 IKSZT 2020. évi Közművelődési munkatervének jóváhagyása

Előterjesztő: Gecse László polgármester

 

 Közoktatási intézmény átszervezési javaslatának véleményezése

Előterjesztő: Gecse László polgármester

 

 Szociális rendelet módosítása

Előterjesztő: Urbányi Edina

 

 Ingatlanügyek

9.1. Mátraterenye, Bányász út 9. sz. ingatlan elidegenítése

Előterjesztő: Gecse László polgármester

9.2. Mátraterenye, Bányász út 10. sz. ingatlan elidegenítése

Előterjesztő: Gecse László polgármester

9.3. A mátraterenyei 356/5 hrsz-on található ingatlan értékesítése

Előterjesztő: Gecse László polgármester

 

 10.) Egyéb időszerű feladatok

10.1. Háziorvosi feladat-ellátási szerződés jóváhagyása

Előterjesztő: Gecse László polgármester

 

10.2. Mátraterenyei Közös Önkormányzati Hivatal etikai kódexének elfogadása

Előterjesztő: Urbányi Edina jegyző

 

11.) Köztartozásmentes adózói adatbázis ügy    (Zárt ülés)

Előterjesztő: Almádi István Ügyrendi bizottság elnöke

 

A Képviselő-testület ülése  - a 11.) napirend kivételével -nyilvános!

 

Mátraterenye, 2020. március 19.

 

                      Urbányi Edina sk.
                            jegyző