Elektronkus ügyintézés link

Tisztelt Ebtartók és Ebtulajdonosok!

Az állatok védelméről és kíméletéről szóló 1998. évi XXVIII. törvény (a továbbiakban Ávtv.) 42/B.§ (1) bekezdésében foglalt kötelezettség alapján Mátranovák község közigazgatási területén

2020. június 15. és 2020. július 31. napja között EBÖSSZEÍRÁSra kerül sor.Ezzel összefüggésben felkérem az ebtulajdonosokat és ebtartókat, hogy az ebösszeíráshoz szükséges bejelentő adatlapot szíveskedjenek kitölteni, és az ebösszeírási időszak végéig hivatalunkhoz visszajuttatni.
A nyomtatvány csak egy eb adatainak bejelentésére szolgál, így amennyiben több kutya tulajdonosa, tartója, úgy az állatok számának megfelelő számú nyomtatvány kitöltése szükséges, melyhez további adatlap a Polgármesteri Hivatalnál beszerezhető, vagy a  weboldalról is letölthető.
https://ohp-20.asp.lgov.hu/szolgaltatasok Felhívom az ebtulajdonosok és ebtartók figyelmét arra, hogy a korábbi bejelentés nem mentesít jelen adatszolgáltatási kötelezettség teljesítése alól, továbbá, hogy az adatszolgáltatási kötelezettség elmulasztása állatvédelmi bírság kiszabását vonja maga után. A bírság összege az állatvédelmi bírságról szóló 244/1998. (XII.31.) Korm. rendelet 3. melléklet d) pontja alapján ebenként 30.000,- Ft.
Fontos, hogy az ebösszeírást követően az adat/állapotváltozást (eb elhalálozása, tartási helyének megváltozása, tulajdonosváltás, oltási könyv csere) a későbbiekben is szükséges bejelenteni.
Kérjük az eb összeíró adatlapot az alábbi módok valamelyikén szíveskedjenek visszajuttatni hivatalunkhoz:
•    személyesen a Polgármesteri Hivatalnál
•    elektronikus úton ügyfélkapun keresztül
 
Mátranovák, 2020. 06.12.

Urbányi Edina sk.
jegyző